Usługi-Instalacyjno-Sanitarne

Dariusz Muszyński tel. 604-611-662

Usługi hydrauliczne
Oferta

Oferta jest kierowana głównie do inwestorów prywatnych ale także firm i instytucji które odpowiadają za sprawne utrzymanie instalacji grzewczych, wod-kan i gazowych w obiektach mieszkalnych i nie tylko:

WOD-KAN
- wykonywanie przyłączy wod-kan,
- kompleksowe wykonywanie nowych instalacji wod-kan, remonty oraz wymiany instalacji
- naprawy drobnych awarii instalacji wod-kan tj. montaż umywalek, wymiana baterii itp.
- montaż armatury
- montaż wodomierzy
- montaż zasobników
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb


C.O.
- nowe instalacje centralnego ogrzewania (grawitacyjne, pompowe)
- kompleksowe wykonywanie kotłowni,
- ogrzewanie podłogowe
- montaż piecy co i zasobników
- montaż grzejników
- wykonywanie instalacji z pompą ciepła
- montaż instalacji kolektorów słonecznych

GAZ:
- wykonywanie sieci gazowych
- montaż instalacji gazowych,
- naprawy instalacji gazowych,
- próby szczelności instalacji w budynkach

©2017